Blog

Czym jest i kogo dotyczy wyłączenie ze zwolnień od kas fiskalnych?

Transakcje sprzedaży realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinny być zarejestrowane na kasie fiskalnej.  W 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca wyznaczył w nim wyjątki, umożliwiające zwolnienie od tego obowiązku, a także usługi, które są wyłączone ze zwolnień od kas fiskalnych. Czytaj dalej


Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Terminowe wypełnianie i składanie zeznań podatkowych to jeden z najważniejszych obowiązków każdego podatnika, w tym również przedsiębiorców. Wydawać by się mogło, że nie jest to czynność szczególnie skomplikowana. W praktyce jednak błędy w deklaracjach zdarzają się dość często. Pominięcie ulgi, nieprawidłowo podane wartości, źle dokonane obliczenia, zaniżenia kwoty przychodu lub dochodu, pomięcie źródeł przychodów — to najczęstsze uchybienia podatników. Na szczęście każdy błąd można skorygować — najlepiej możliwie jak najszybciej. Jak złożyć korektę zeznania podatkowego? Kilka wskazówek w dalszej części wpisu. Czytaj dalej


Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę (musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy). Powinny się w nim znaleźć obowiązkowe elementy, które zostały ściśle określone w Kodeksie pracy i rozporządzeniu o świadectwie pracy. Czytaj dalej


Czym jest mały i duży ZUS?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Standardowe składki nazywane są potocznie dużym ZUS-em i określają minimalną podstawę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jeśli jednak dopiero zakładasz pierwszą działalność, możesz skorzystać z wielu ulg. Preferencyjne składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązują w ramach tzw. małego ZUS-u. Czytaj dalej


Czym są wyłączenia ze zwolnień VAT?

Wielu tzw. drobnych przedsiębiorców korzysta z możliwości zwolnienia z VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od towarów i usług precyzyjnie określa, kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT, ale jednocześnie wskazuje, jakie czynności są wyłączone ze zwolnienia z VAT. Czytaj dalej


Jak wygląda prowadzenie księgowości w branży e-commerce?

Prowadzenie księgowości w branży e-commerce w zasadzie nie różni się w znacznym stopniu od księgowości przy działalności stacjonarnej. W obu przypadkach mamy do czynienia ze sprzedażą, z tą różnicą, że przy internetowych transakcjach nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, a więc zbędna będzie np. kasa fiskalna. Przy e-commerce zwykle konieczne jest uwzględnienie takiej dokumentacji jak np. zbiorcze faktury za usługi kurierskie. W praktyce jednak cała procedura związana z księgowością podlega takim samym regulacjom jak w przypadku każdego innego biznesu. Czytaj dalej