Czym jest mały i duży ZUS?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Standardowe składki nazywane są potocznie dużym ZUS-em i określają minimalną podstawę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jeśli jednak dopiero zakładasz pierwszą działalność, możesz skorzystać z wielu ulg. Preferencyjne składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązują w ramach tzw. małego ZUS-u.

Dla kogo mały ZUS?

Mały ZUS to jedno z ułatwień podatkowych przeznaczone dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą przez okres 24 miesięcy. W tym przypadku składki naliczane są na preferencyjnych zasadach i dotyczą 30% minimalnego wynagrodzenia brutto.

Z tego udogodnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy,
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, twórczej i artystycznej, działalności w ramach wolnego zawodu itp. w ostatnich 60 miesiącach przed rozpoczęciem działalności.

Oprócz tego funkcjonuje obecnie tzw. mały ZUS Plus, skierowany dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowe, a przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekraczały 120 000 zł.

Jeśli rozpoczynasz działalność i chciałbyś skorzystać z preferencyjnych zasad naliczania składek ZUS, skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego. Zapewniamy doradztwo oraz kompleksową obsługę podatkową w szerokim zakresie, również na rzecz przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność na rynku.

Kto musi płacić duży ZUS?

Do przejścia na tzw. duży ZUS zobligowani są przedsiębiorcy, którzy wcześniej przez pełne 24 miesiące korzystali z preferencyjnych stawek w ramach małego ZUS-u. Oprócz tego pełne składki powinni uiszczać również osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej prowadziły firmę lub świadczą na rzecz byłego pracodawcy usługi o podobnym charakterze, co czynności wykonywane na etacie.

Przy dużym ZUS-ie podstawę stanowi kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę, jednak nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez Ministra Finansów, ale nie wyższa niż 250%. Warto przy tym podkreślić, że wartość składek zdrowotnych jest stała i jednakowa dla wszystkich.

Jaka jest rola księgowości w prowadzeniu firmy? Przeczytaj o tym na naszym blogu

Wróć do bloga