Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązuje do określenia formy i sposobu rozliczania podatku. Wielu przedsiębiorców jako formę opodatkowania wybiera ryczałt ewidencjonowany. Ryczałt przedstawiany jest jako atrakcyjny, ponieważ pozwala na znaczne uproszczenie rozliczeń z fiskusem. Co warto wiedzieć o tej formie odprowadzania podatku?

Podstawowe informacje

Ryczałtem ewidencjonowanym określa się uproszczoną formę opodatkowania dedykowaną osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółce cywilnej bądź jawnej, jeżeli przychód firmy nie przekroczy 250.000 Euro (przeliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami). Uproszczenie polega na tym, że od przychodów odprowadza się określoną ustawowo stałą stawkę podatkową, zależną od rodzaju prowadzonej działalności. Wynosi ona od 3 do 20%. Przedsiębiorca prowadzi tylko księgi ewidencyjne uzyskiwanych przychodów. Nie potrzebuje dokumentować kosztów uzyskania dochodu, ponieważ ryczałt ewidencjonowany nalicza się wyłącznie od uzyskanych przychodów. Decyzję o omawianej metodzie- formie opodatkowania można podjąć na przykład na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej. Podczas rejestracji informujemy Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego, do którego przynależymy. Robimy to za pomocą zgłoszenia do CEiDG. Jeśli nie zrobiliśmy tego za pomocą CEiDG możemy to zrobić do 20 dnia po zakończeniu miesiąca w którym osiągnięty został pierwszy przychód a jeżeli przychód został osiągnięty w grudniu – wówczas wyboru należy dokonać do końca roku w którym przychód uzyskano. W trakcie roku podatkowego - raz wybranej formy opodatkowania nie można zmienić. Dzięki zastosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego małe firmy (spółki osobowe wymienione wyżej) i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność jako osoby fizyczne zyskują ułatwienie w prowadzeniu księgowości. Ryczałt od sprzedaży ewidencjonowanej można opłacać również kwartalnie jeżeli przychody z tego tytułu nie przekroczą sumy 25.000 Euro w roku podatkowym. Każda forma opodatkowania ma zarówno swoje zalety jak i wady. Trzeba się zatem zastanowić czy ta właśnie forma w danym przypadku będzie dla nas opłacalna. Rozliczając podatek w tej formie opodatkowania nie uwzględnimy kosztów prowadzenia działalności, nie rozliczymy się razem z małżonkiem ani nie skorzystamy z ulgi na dziecko. Podmioty korzystające z ryczałtu ewidencjonowanego składają druk PIT-28 do końca stycznia roku następującego po roku którego dotyczą uzyskane przychody.

Kto może skorzystać?

Wyboru ryczałtu ewidencjonowanego mogą dokonać prowadzący działalność gospodarczą, których dochód w roku poprzednim nie przekroczył 250000 euro. Nie wszyscy, którzy prowadzą działalność, skorzystają z niego. Ustawodawca wyklucza także niektóre rodzaje działalności - np.: prowadzących apteki, lombardy, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy działających w zakresie obrotu wartościami dewizowymi. Tak nie rozliczą się również producenci produktów objętych podatkiem akcyzowym (poza producentami energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych). Wyłączenie z ryczałtu dotyczy również osób wykonujących działalność na rzecz obecnych i byłych pracodawców jeżeli jej rodzaj pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę. Tak więc przed wyborem tej formy opodatkowaniu należy upewnić się, że jesteśmy do niej uprawnieni. Podatek w tej formie mogą opłacać również osoby osiągające przychody z prywatnego najmu.

Zachęcamy do przeczytania na naszym blogu: Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Wróć do bloga