Czym różni się faktura od paragonu?

Każdy przedsiębiorca musi wypełniać obowiązki formalno-prawne nakładane na niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez istniejące regulacje. Wśród najważniejszych spraw, jakimi musi się zająć, będzie prawidłowe dokumentowanie przeprowadzanych transakcji, właściwe prowadzenie rachunkowości oraz obsługa kwestii kadrowo-płacowych, jeżeli zatrudnia pracowników. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z takimi powinnościami jest współpraca ze sprawdzonym biurem rachunkowym. W Gdyni wsparcie w tym obszarze oferuje firma NOVUM. Wśród licznych zadań, jakim trzeba poświęcać swoją uwagę, szczególne znaczenie będzie miało wystawianie odpowiednich dokumentów sprzedaży. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie są rodzaje dokumentów sprzedaży?

Podstawą do dokonywania zapisów w księgach rachunkowych są wystawiane przy sprzedaży dowody księgowe. Stanowią one bazę do określania przychodu u sprzedającego, natomiast dla kupującego będą zwykle kosztem obniżającym podstawę opodatkowania. Z uwagi na znaczenie tych dokumentów muszą one zawierać wszystkie istotne z punktu widzenia fiskusa elementy. W wielu przypadkach w grę może jednak wchodzić zarówno wystawienie faktury, jak i paragonu. Te pierwsze są co do zasady wystawiane wówczas, gdy nabywcą jest inny podmiot gospodarczy lub instytucja. Drugie są obowiązkowe wówczas, gdy klientem jest osoba fizyczna, co oznacza wprowadzenie transakcji do kasy fiskalnej oraz wydanie paragonu. Warto pamiętać, że fakturę można wystawić także osobie fizycznej. Nie zmienia to jednak faktu, że dołączyć do niej trzeba również wydany do tej operacji paragon.

Paragon a faktura

Na paragonie fiskalnym musi się znaleźć m.in. imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, NIP sprzedawcy, numer kolejny wydruku, data oraz godzina i minuta sprzedaży, określenie PARAGON FISKALNY, nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację, cena jednostkowa towaru lub usługi, ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku, wartość opustów, obniżek lub narzutów, wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, łączna wysokość podatku, łączna wartość sprzedaży brutto, oznaczenie waluty. Na fakturze umieszcza się m.in. datę wystawienia, numer, imię i nazwisko oraz adres sprzedawcy i nabywcy, NIP sprzedawcy i nabywcy, datę sprzedaży, nazwę i rodzaj towaru lub usługi, liczbę towarów lub usług, cenę jednostkową bez podatku VAT, wartość netto, stawkę podatku VAT, łączna wartość netto i kwotę podatku VAT, a także kwotę należności ogółem.

Wróć do bloga