Czym różnią się usługi księgowe od usług rachunkowych?

Wiele osób może mieć problem z tym, żeby rozróżnić te dwa pojęcia. Dlatego w artykule postaramy się wyjaśnić, jakie są między nimi różnice, a także wskażemy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego.

Czym są usługi księgowe?

Usługi księgowe to szerokie pojęcie, które obejmuje wszelkiego rodzaju działania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa. Do zadań księgowego należy między innymi: sporządzanie bilansów i rachunków, ewidencjonowanie faktur, prowadzenie rejestrów VAT czy obsługa kadrowo-płacowa. Warto zaznaczyć, że usługi księgowe są ściśle powiązane z przepisami prawa, dlatego też osoba prowadząca taką działalność musi nieustannie śledzić zmiany w przepisach oraz pogłębiać swoją wiedzę na temat obowiązujących regulacji.

Na czym polegają usługi rachunkowe?

Usługi rachunkowe są częścią usług księgowych i obejmują bardziej szczegółowe zadania związane z analizą oraz interpretacją danych finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość prowadzona w Gdyni to nie tylko ewidencja i sporządzanie dokumentów, ale także wsparcie dla zarządu firmy w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Usługi rachunkowe mogą również obejmować przygotowywanie prognoz finansowych, analizowanie rentowności inwestycji czy ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć, że usługi rachunkowe są świadczone przez biura, które mają w swoim gronie wykwalifikowanych specjalistów. Podsumowując, choć usługi księgowe i rachunkowe mają wiele punktów wspólnych, to istnieją jednak różnice wynikające głównie z zakresu świadczonych usług. Pamiętajmy też, że aktualna wiedza na temat przepisów oraz umiejętność ich stosowania ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania firmą i jej finansami.

Wróć do bloga