Czym są wyłączenia ze zwolnień VAT?

Wielu tzw. drobnych przedsiębiorców korzysta z możliwości zwolnienia z VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od towarów i usług precyzyjnie określa, kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT, ale jednocześnie wskazuje, jakie czynności są wyłączone ze zwolnienia z VAT.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z VAT

W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wskazane są podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług, w stosunku do których zastosowanie znajduje wyłączenie ze zwolnień VAT. Dotyczy to przede wszystkim podatników, którzy dokonują dostaw: towarów takich jak wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (zgodnie z załącznikiem nr 12 do ustawy o VAT), towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych), budynków, budowli i ich części (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10), terenów budowlanych, nowych środków transportu. Wyłączenia ze zwolnień VAT dotyczą też podmiotów świadczących usługi: prawniczych, doradczych (z wyjątkiem doradztwa rolniczego i związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstw rolnych), jubilerskich. Czynności wyłączone ze zwolnienia z VAT dotyczą też podmiotów, które nie posiadają działalności gospodarczej w Polsce.

Każdy podatnik, który potrzebuje ustalić, czy wykonywane przez niego czynności dają możliwość skorzystania ze zwolnień od VAT bez względu na wartość sprzedaży, powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Pomoc w tym zakresie zapewnia nasze biuro rachunkowe, które oprócz profesjonalnej obsługi księgowej firm oferuje też doradztwo podatkowe. Wykonywanie czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 u.p.t.u. wiąże się z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku bez względu na wartość sprzedaży. Podkreślić przy tym należy, że wyłączenie dotyczy tylko faktycznego świadczenia usług w danym zakresie. Osoba, która zgłosiła przedmiot działalności gospodarczej w zakresie czynności wyłączających ze zwolnień VAT, ale w faktycznie takich usług nie świadczy, może korzystać ze zwolnienia.

Podatek VAT bez tajemnic. Co warto o nim wiedzieć? Przeczytaj o tym na naszym blogu

Wróć do bloga