Jak określić wartość środka trwałego?

Z ujawnieniem wartości środka trwałego mamy do czynienia przede wszystkim w sytuacji, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych. Czasami zdarza się tak, że dochodzi do niego z uwagi na niewiedzę przedsiębiorcy, który prowadzi samodzielnie księgowość albo brak przepływu informacji przy współpracy z biurem rachunkowym. Jak określa się wartość środka trwałego i co jeszcze trzeba wiedzieć na jego temat?

Kiedy mówimy o wartości początkowej środka trwałego?

O wartości początkowej środka trwałego możemy mówić w kilku przypadkach. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług doradztwa podatkowego, mogą liczyć na pełne wsparcie, jeśli chodzi o jej określenie. W przypadku odpłatnego nabycia jest to cena nabycia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której były używane przez podatnika przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i nie były wcześniej amortyzowane – wówczas cena nabycia nie może być wyższa od wartości rynkowej.

W razie częściowo odpłatnego nabycia mamy do czynienia z ceną powiększoną o wartość przychodu. Jeśli było to wytworzenie we własnym zakresie, to wartością początkową jest koszt wytworzenia. W sytuacji nabycia w sposób nieodpłatny (np. darowizna lub spadek) będzie to wartość rynkowa z dnia nabycia.

Kiedy wartość środka trwałego może się zmienić?

Zasady dotyczące określenia wartości środka trwałego nie są skomplikowane. Czasami jednak zdarza się tak, że ulega ona zmianie. Mowa tutaj o sytuacjach, w których dochodzi do poniesienia kosztów związanych z ulepszeniem. Może to być na przykład przebudowa, modernizacja, rozbudowa albo rekonstrukcja. Wówczas dochodzi do wzrostu wartości użytkowej. Warto też pamiętać, że na dzień bilansowy środki są wskazywane według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej.

Wróć do bloga