Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa są to czynności mające na celu, zminimalizowanie obciążeń podatkowych czy też uniknięcie odprowadzania płacenia podatków, zgodnie z przepisami. Polega ona na planowaniu i wprowadzeniu działań, które są korzystne dla przedsiębiorstwa, czyli zmniejszą obciążenia podatkowe do tego stopnia, by były jak najbardziej opłacalne dla firmy. Optymalizacja podatkowa dotyczy przede wszystkim analizy kosztów, przychodów i podatków. Jest całkowicie legalna i obejmuje korzystanie z odliczeń, ulg i zwolnień; transakcji restrukturyzacyjnych, wykorzystanie luk prawnych oraz zróżnicowanych form prawnych prowadzenia działalności. Optymalizacja podatkowa uwzględnia założenie lub przeniesienie firmy do tzw. raju podatkowego czy prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania czy restrukturyzacje i łączenie spółek.

Optymalizacja podatkowa w jednoosobowej firmie

Każdy z nas chce płacić jak najniższy podatek i to jest oczywiste. Niestety nie zawsze jest to możliwe, co więcej wiele firm przez odprowadzanie podatków, staje się nierentowne. Dlatego przedsiębiorcy wykorzystują każdy legalny sposób, by zminimalizować wysokość podatków. Jednym ze sposobów obniżenia podatków jest wybranie odpowiedniej formy rozliczenia podatkowego. Mamy do wyboru: podatek liniowy, podatek dochodowy na zasadach ogólnych; kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dobrą opcją jest podatek na zasadach ogólnych na poziomie 17%. Możemy odliczać ulgi podatkowe i kwoty zmniejszające podatek. Musimy pilnować, by nie przekroczyć 85 528 zł dochodu rocznie, ponieważ wysokość podatku wyniesie - 32%, od nadwyżki. Jeśli jednak planujemy osiągać wyższe dochody, wybierzmy stały podatek liniowy - 19%. Księgowi z biura rachunkowego Novum, zajmują się optymalizacją podatków i chętnie nam w tej kwestii pomogą.

Różnica między unikaniem a uchyleniem się od opodatkowania

Unikaniem płacenia podatków jest optymalizacja podatkowa, która jest dozwolona. Pozwala redukować zobowiązania podatkowe, wykorzystując dopuszczalne działania, w obrębie przepisów podatkowych. Natomiast uchylanie się od opodatkowania, jest traktowane jako oszustwo podatkowe. Uchylanie od płacenia podatków to nic innego jak nielegalne zmniejszanie lub wyeliminowanie obciążeń podatkowych. Uchylanie jest działaniem na szkodę Skarbu Państwa, za co podatnik może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej. Uchylaniem jest organizowanie niewypłacalności, zaniechanie wystawiania dokumentów sprzedaży, zaniżanie lub niepłacenie podatku, całkowite lub częściowe zatajanie dochodów czy niesłuszne wliczanie w koszty firmy, prywatnych wydatków. Chcąc płacić podatki zgodnie z prawem, musimy zgłosić się do biura rachunkowego, które tak jak Novum z Gdyni podpowiada przedsiębiorcom, co mają zrobić, żeby unikać płacenia pieniędzy do fiskusa, zgodnie z przepisami.

Czy wiesz jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną? Przeczytaj o tym na naszym blogu

Wróć do bloga