Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodów to urządzenie księgowe służące do wykazywania przychodów podatników korzystających z uproszczonej formy rozliczania podatków – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Forma ta z pozoru wydaje się nieskomplikowana, w praktyce jednak wymaga skrupulatności i przestrzegania pewnych zasad.

Kto może prowadzić ewidencję przychodu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ewidencja przychodu jest wymagana w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje możliwość korzystania z uproszczonej formy rozliczenia podatku dochodowego – ryczałtu (z wyjątkiem osób zajmujących się najmem prywatnym). Są to osoby fizyczne oraz spółki (jawne i cywilne) osób fizycznych. Konieczne jest jednak spełnienie określonych limitów przychodów, a także nie spełnianie negatywnych przesłanek do opodatkowania ryczałtem. Ustalenie tego może niekiedy nastręczać sporych problemów problemów.

Ewidencja przychodów: najważniejsze zasady

Przy rozliczaniu ryczałtowym stawki podatku zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Wyróżniamy 8 różnych stawek:

 • 2% (dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d ustawy o ryczałcie, sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych nie przetworzonych sposobem przemysłowym),

 • 3% (m.in. działalność handlowa i gastronomiczna),

 • 5,5% (m.in. działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport ładunków taborem samochodowym do 2 ton),

 • 8,5% (m.in. większość działalności usługowej),

 • 8,5% dla przychodów z najmu – do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% dla tych przychodów od nadwyżki przekraczającej kwotę 100 000 zł,

 • 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

 • 15% (przychody ze świadczenia określonych rodzajów usług – np. informatycznych),

 • 17% (dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów),

Ewidencja przychodów prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku podatkowego. Ujmuje się w niej wyłącznie przychody, bez kosztów. Każdy zapis w ewidencji musi być poparty odpowiednimi dokumentami, które należy przechowywać na wypadek kontroli z US. Zapisów dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • wystawione faktury VAT,

 • faktury i noty korygujące,

 • rachunki,

 • dokumenty celne.

Ewidencja przychodów: samodzielnie czy z biurem rachunkowym?

Ewidencja przychodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny i pozbawiony wad. Jeśli chcesz uniknąć ewentualnych pomyłek, które mogą być problematyczne, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. Dzięki temu będziesz mieć zapewnione kompleksowe wsparcie fachowców, oszczędzając przy tym czas i energię. Pamiętaj jednak, że decydując się na takie rozwiązanie, musisz zgłosić do urzędu skarbowego informację o miejscu przechowywania ewidencji. Masz na to czas do 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym.

Jeśli chcesz skorzystać z usług rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Czy wiesz czym jest ryczałt ewidencjonowany? Przeczytaj o tym na naszym blogu 

Wróć do bloga