Najczęściej popełniane błędy podatkowe

Najczęściej zdarzające się błędy podatkowe to błędy w rocznych zeznaniach PIT. Za ich popełnienie grozić mogą poważne konsekwencje. Aby zatem uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w Urzędzie Skarbowym, warto sporządzenie PITu powierzyć pracownikom renomowanego biura rachunkowego. Nasi księgowi pomogą ci przebrnąć przez formalności, a ty unikniesz najczęściej popełnianych błędów. Jakich? Przekonaj się sam, czytając nasz wpis!

Błędnie wpisane dane

Do najczęściej popełnianych błędów, związanych z uzupełnianiem formularza PIT w sekcji z danymi podatnika, należą:

  • błąd w danych identyfikacyjnych podatnika,
  • niewłaściwa kolejność małżonków,
  • błąd podczas kopiowania danych z informacji podatkowych,
  • wpisanie błędnego nazwiska.

Błędy w danych identyfikacyjnych podatnika to błędne wpisanie nazwiska, daty urodzenia i identyfikatora podatkowego: numeru NIP lub PESEL. Rozliczając się ze współmałżonkiem należy pamiętać, aby prawidłowo oznaczyć podatnika i małżonka, a następnie tych oznaczeń się trzymać. Często zdarzają się również błędy podczas przepisywania danych liczbowych z informacji podatkowych, otrzymanych od pracodawcy oraz wpisanie błędnego nazwiska w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny i w związku z tym przyjęły nowe nazwisko.

Źle wybrany formularz

Wzory formularzy zmieniają się praktycznie co roku. Jeśli zatem decydujesz się na samodzielne złożenie zeznania, pamiętaj, aby wybrać aktualnie obowiązujący formularz. Jeśli składasz korektę za rok ubiegły, wybierz formularz, obowiązujący w roku składania deklaracji podatkowej.

Błędy, związane z załącznikami

Kolejnym częstym błędem podatkowym jest brak dołączenia do zeznania wymaganych załączników. Zgodnie bowiem z przepisami, załącznik stanowi nieodłączny element zeznania podatkowego. Te dwa dokumenty zawsze należy składać razem, co ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza jeśli przysługują ci ulgi.

Nieprawidłowe obliczenia

Kwintesencją każdego zeznania podatkowego są… cyfry. Niestety, nadal sporą część błędów podatkowych stanowią właśnie nieprawidłowości w obliczeniach. Podatnicy mylą się podczas sumowania kwot z druków Pit-11 i nieprawidłowo zaokrąglają otrzymane wyniki. Spory problem stanowi także niewłaściwe naliczanie ulg oraz odliczanych darowizn. Przykładem może być błędne rozliczanie ulgi prorodzinnej. Zamiast naliczyć ją za każdy miesiąc, podatnicy odliczają pełną ulgę.

Brak podpisu

Co ciekawe, spora grupa podatników zapomina się… podpisać pod złożonym zeznaniem! Tymczasem formularz bez podpisu jest traktowany jako nieważny. Wyjątek stanowi zeznanie składane przez Internet; wówczas jako podpis traktowane jest prawidłowe wpisanie kwoty przychodu z poprzedniego roku.

Nie warto zatem ryzykować błędnego wypełniania formularza. Zleć to zadanie naszym ekspertom!

Czy wiesz jak wznowić działalność gospodarczą? Przeczytaj na naszym blogu.

Wróć do bloga