W jaki sposób przyspieszyć i usprawnić procesy księgowe w firmie?

Każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej, w jakiej wykonuje swoją działalność oraz jej skali jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego i VAT-u, a w wielu przypadkach także innych danin. Ponieważ wymaga to posiadania fachowej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz doskonałej znajomości prawa podatkowego i administracyjnego, większość podmiotów zleca zajmowanie się tym obszarem firmom zewnętrznym, a więc starannie dobranemu biuru rachunkowemu. W Gdyni usługi tego rodzaju świadczy Biuro Rachunkowe Novum, oferujące również profesjonalną obsługę kwestii kadrowych i płacowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS-em. Przekonajmy się, dlaczego takie rozwiązanie okaże się korzystne.

Co zyskuje się dzięki współpracy z biurem księgowym?

Zlecenie księgowości podmiotowi zewnętrznemu wiąże się wprawdzie z koniecznością ponoszenia łączących się z tym kosztów, jednak oznacza również uwolnienie zasobów, jakie trzeba by przeznaczać na realizację obowiązków z tego obszaru we własnym zakresie. W przypadku większości firm w ostatecznym rozrachunku okazuje się to korzystniejsze i jednocześnie tańsze. Warto pamiętać, że rachunkowość to dziedzina wymagająca zaawansowanej wiedzy fachowej, a także ciągłego śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji przedstawianych przez organy skarbowe czy wyroków wydawanych przez sądy powszechne w tym zakresie. Jest to o tyle ważne, że popełnienie błędów w naliczaniu podatków może skutkować wysoką karą oraz pociągać za sobą konieczność uregulowania odsetek za zwłokę, co może być poważnym obciążeniem dla każdej firmy.

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym?

Współpraca z biurem rachunkowym wiąże się z koniecznością dostarczenia wystawianych i otrzymywanych dokumentów księgowych w formie fizycznej lub elektronicznej. Biuro może też doradzać w zakresie strategii podatkowej czy kwestiach zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Wróć do bloga