• NOVUM

    NOVUM

    Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów - Gdynia

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Współpracujemy z małymi oraz średnimi firmami, oferując prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Jest to jedna z możliwych form rozliczania się z fiskusem. Zanim się na nią zdecydujesz, warto zasięgnąć opinii profesjonalnego doradcy podatkowego. Obsługę podatkową możesz zlecić w naszym biurze. Jak wygląda taka usługa?

Na wstępie analizujemy sytuację przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Każda firma jest nieco inna, dlatego, aby rzetelnie podejść do tego zagadnienia, trzeba przeprowadzić solidny wywiad, który uwzględni wiele aspektów. Jako zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem doradzamy przedsiębiorcom sposób rozliczania się ze zobowiązań podatkowych, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia finansów ich firmy. Jednak wybór formy opodatkowania to nie wszystko. Możesz powierzyć nam także stałą obsługę podatkową, aby zyskać pewność, że wszelkie rozliczenia z fiskusem są pod rzetelną kontrolą.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest jedną z opcji, na którą może zdecydować się przedsiębiorca. Poniżej znajdziesz charakterystykę takiego sposobu ewidencjonowania. Nie mniej jednak zawsze warto zasięgnąć indywidualnej opinii fachowca.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – czym jest?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową i służy do wykazywania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Wybierając tę formę rozliczeń, przedsiębiorca księguje w niej wszelkiego rodzaju przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałe przychody. Jednoczenie księguje się wszystkie zakupy towarów i materiałów oraz wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, między innymi takie jak wynagrodzenia czy nawet prace badawczo-rozwojowe.

Księgę przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy, a także spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro, liczonej w polskiej walucie.

Zachęcamy do korzystania z oferty prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Dzięki naszej działalności firma może ograniczyć zatrudnienie, nie utrzymując dużego działu. Jest to powszechna metoda ograniczania kosztów przedsiębiorstwa, jednocześnie dająca poczucie pewności, że finanse firmy pozostają w dobrych rękach.

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

• kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, wraz z wysyłką plików jpk,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji VAT – wysyłka elektroniczna,
• sporządzanie unijnych informacji VAT UE – wysyłka elektroniczna,
• miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego,
• sporządzanie rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L – wysyłka elektroniczna.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

NOVUM S.C. BIURO RACHUNKOWE

Partyzantów 39/26
81-423 Gdynia

Pn. - Pt. 08:00 – 16:00

oraz w innych terminach ustalonych z klientem

+48 (58) 620 84 38
+48 501 517 145 Teresa Heron-Kozłowska
+48 601 636 176 Urszula Klecha