• NOVUM

    NOVUM

    Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - biuro rachunkowe z Gdyni

Biuro Rachunkowe NOVUM w Gdyni współpracuje z małymi oraz średnimi firmami i oferuje prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Doradzamy przedsiębiorcom sposób rozliczania się ze zobowiązań podatkowych. Analizujemy, która z form rozliczenia podatków jest korzystna dla przedsiębiorcy. Jedną z możliwości rozliczeń z urzędem skarbowym jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

 

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową i służy do wykazywania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Wybierając tę formę rozliczeń, przedsiębiorca księguje w niej wszelkiego rodzaju przychody ze sprzedaży towarów oraz pozostałe przychody. Jednoczenie księguje się wszystkie zakupy towarów i materiałów oraz wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, między innymi takie jak wynagrodzenia czy nawet prace badawczo-rozwojowe.

Księgę przychodów i rozchodów prowadzić muszą osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy, a także spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro, liczonej w polskiej walucie.

Zachęcamy do korzystania z oferty prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Dzięki naszej działalności firma może ograniczyć zatrudnienie, nie utrzymując dużego działu księgowości. Jest to powszechna metoda ograniczania kosztów przedsiębiorstwa, jednocześnie dająca poczucie pewności, że finanse Waszej firmy pozostają w dobrych rękach.

 

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:


• Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
• Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT – wysyłka elektroniczna,
• Sporządzanie miesięcznych unijnych informacji VAT UE – wysyłka elektroniczna,
• Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego,
• Sporządzanie rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L – wysyłka elektroniczna.

NOVUM S.C. BIURO RACHUNKOWE

Partyzantów 39/26
81-423 Gdynia

Pn. - Pt. 08:00 – 16:00

oraz w innych terminach ustalonych z klientem

+48 (58) 620 84 38
+48 501 517 145 Teresa Heron-Kozłowska
+48 601 636 176 Urszula Klecha